Leren lezen en wegwerken van leeszwakte (dyslexie)

Lezen is klanken aan elkaar rijgen tot woorden en zinnen en begrijpen wat die woorden en zinnen betekenen.

Onze leesmethode is gebaseerd op de klankmethode. Met deze methode kan leeszwakte of achterstand bij het lezen worden weggewerkt. Ook een kleuter kan op deze manier stapje voor stapje leren lezen.

Als de kinderen al kunnen lezen, worden ze in het begin met een standaard leestest getest om hun leesniveau bij de aanvang te bepalen. Dit maakt het mogelijk om de vooruitgang van de leerling te meten. Regelmatig wordt een nieuwe test afgenomen om die vooruitgang te meten.

De leescursus is in 10 niveaus ingedeeld. Deze niveaus zijn op een gradiënt opgebouwd wat wil zeggen dat het kind stapje voor stapje leert lezen. Dit houdt in dat elk niveau grondig moet gekend zijn vooraleer we overstappen naar het volgende niveau.

Samen met het lezen, worden ook het schrijven van de woorden en de spellingsregels van de woorden aangeleerd. Dit heeft als resultaat dat de leerling op het einde van de cursus alle woorden kan lezen (ook vreemde woorden zoals encyclopedie) en die woorden zonder fouten kan schrijven. Er wordt ook zorgvuldig op toegezien dat alle woorden begrepen worden waardoor het kind een grote woordenschat opbouwt.

Ook verborgen analfabetisme kan met deze cursus aangepakt worden. Bij verborgen analfabetisme kan de persoon de woorden perfect reproduceren maar hij leest als een robot en hij begrijpt niet wat hij aan het lezen is. Pas als men vraagt wat hij of zij gelezen heeft, ontdekt men dat de persoon robotachtig leest.